3 dienu apmācību cikls, starp semināriem paredzētas vismaz nedēļu garas pauzes vielas apgūšanai.

Apmācību mērķis:

Sagatavot apmācītus Scenar terapijas speciālistus darbam ar klientiem Scenar terapijas praksē. Papildināt studentu pamatzināšanas Scenar terapijā un vispārējā Ķīnas tradicionālajā medicīnā, lai veicinātu pilnvērtīgāku izpratni par veselības un slimības attiecībām un adekvātu terapeitisko pieeju konkrētās situācijās.

Programmas uzdevumi:

  1. izglītot par veselības un slimības savstarpējām attiecībām netradicionālās medicīnas izpratnē;
  2. apmācīt speciālistus modelēt terapijas veidu un gaitu, atbilstoši klienta sūdzībām;
  3. apmācīt speciālistus analizēt rādītājus, kas tiek iegūti Scenar terapijas Ekspertīzes laikā;
  4. radīt izpratni par krīzes situāciju un saasinājumu novēršanu Scenar terapijā;
  5. radīt padziļinātu izpratni par Scenar iekārtu iedarbības mehānismiem un pamatprincipu nozīmīgumu terapijas laikā;
  6. apmācīt speciālistus klientu novērtēšanā, intervēšanā un vispārējā mijiedarbībā;
  7. apmācīt specifiskas procedūras, ko lietot dinamikas paātrinājuma gadījumā;
  8. apmācīt speciālistus veikt Nakatani diagnostiku un tās interpretāciju;
  9. radīt priekšstatu par Ķīnas tradicionālās medicīnas pamatnostādnēm.

Plānotie rezultāti:

Augstā līmenī sagatavoti speciālisti darbam ar SCENAR grupas iekārtu un metožu kopu, kuri prasmīgi prot pielietot kā iekārtas, tā metodes darbam ar klientiem. Pēc apmācību iziešanas studenti ir spējīgi nokārtot Latvijas Scenar terapijas asociācijas eksāmenu Scenar terapeita vai praktiķa kvalifikācijas iegūšanai, kā arī gatavi nokārtot 30 h praksi ar klientiem.

Apmācības ciklu vada Scenar terapeite – trenere Unda Avota, apmācību laikā praktiskajos darbos asistē uzņēmuma terapeiti.

Pēc visa apmācību cikla noklausīšanās, tiek izsniegts sertifikāts par programmas apguvi.

Licencēta pieaugušo neformālās izglītības programma
Nr. DIKS-16-115-ail

Cena:

Par vienu semināru:
EUR 75,00

Par visiem semināriem kopā:
EUR 225,00

Par katru semināru iespējams maksāt atsevišķi.

Pieteikties