3 dienu apmācību cikls, starp semināriem paredzētas vismaz nedēļu garas pauzes vielas apgūšanai.

Apmācību mērķis:

Izglītot studentus par Scenar terapijas grupas iekārtu lietošanu, metožu izvēli un praktizēšanu. Radīt pamata priekšstatu par Scenar terapijas pamatprincipiem un Scenar terapijas kā netradicionālās medicīnas virziena iedarbības efektiem uz cilvēku. Sagatavot studentus Scenar terapijas pamatprasmju un metožu pielietošanā un nodrošināt nepieciešamās zināšanas Scenar pamatskolas – 2. līmeņa apgūšanai.

Programmas uzdevumi:

  1. izglītot par veselības un slimības savstarpējām attiecībām netradicionālās medicīnas izpratnē;
  2. skaidrot Scenar darbības pamatprincipus;
  3. apmācīt rīkoties ar Scenar grupas iekārtām un elektrodiem;
  4. skaidrot Scenar impulsa darbības īpašības;
  5. izglītot par iespējām palīdzēt ar Scenar terapiju un situācijām, kad to nedarīt;
  6. apmācīt studentus D-0 un D-1 režīma izmantošanā;
  7. izglītot par Scenar iekārtu parametru maiņas iespējām un atbilstošajām izmantošanas situācijām;
  8. apmācīt Scenar terapijas Ģenerālo metodiku veikšanā un citu kopējo zonu apstrādē;
  9. apmācīt Scenar terapijas vietējo zonu iedarbības metodikas;
  10. radīt pamata izpratni par iedarbību uz ķermeni akūtu un hronisku sūdzību gadījumos.

Plānotie rezultāti:

Studenti, kas būs apguvuši šo apmācību ciklu, spēs patstāvīgi pielietot Scenar terapijas pamatprincipus un metodes savām vajadzībām. Viņi pratīs strādāt ar Scenar grupas iekārtām, pārzinās to darbības režīmus un parametrus, izpratīs impulsa iedarbības mehānismu. Šī kursa apguve bez nākamā līmeņa apmācībām nesagatavo studentus tādā līmenī, lai viņi spētu patstāvīgi strādāt ar klientiem.

Apmācības ciklu vada Scenar terapeite – trenere Unda Avota, apmācību laikā praktiskajos darbos asistē uzņēmuma terapeiti.

Pēc visa apmācību cikla noklausīšanās tiek izsniegts sertifikāts par programmas apguvi.

Licencēta pieaugušo neformālās izglītības programma

Nr. DIKS-16-114-ail

Cena:

Par vienu semināru:
EUR 75,00

Par visiem semināriem kopā:
EUR 225,00

Par katru semināru iespējams maksāt atsevišķi.

Pieteikties