Mūsu uzņēmums piedāvā iespēju apgūt Scenar lietošanu gan savām personīgajām vajadzībām, gan arī padziļināti – atbilstoši Scenar terapeitam nepieciešamajām zināšanām. Apmācību programmas ir izstrādātas vairāku gadu laikā, par pamatu ņemot pasaules pieredzējušāko Scenar terapeitu zināšanas un ieteikumus.

Apmācību iespējas

Seminārs – kā dziedināt sevi mājās?

1 dienas seminārs, kurā tiek padziļināti apgūts darbs ar Scenar aparātiem personīgai lietošanai. Uzsvars tiek likts uz metodiku apmācību, kuras iespējams pielietot pašam uz sevis. Ideāli piemērots tiem, kuriem nepieciešams ikdienā apstrādāt pašam sevi veselības veicināšanas nolūkos.

Datums: 26.NOVEMBRIS, 2016

Seminārs tiek organizēts atkarībā no pieprasījuma.

Cena:

EUR 75,00

Līdz 15.novembrim cena EUR 50,00

Pieteikties

Praktiskā skola

Apmācības, kurās esošie terapeiti padziļina savas zināšanas noteiktā, šaurā terapijas jomā. Uzsvars tiek likts uz jaunu metodiku apguvi un jau zināmo pieslīpēšanu. Šajās nodarbībās tiek apgūtas 1–6 metodikas, un katra no tām tiek praksē izmēģināta. Nelielās apmācību grupas rada iespēju pārrunāt katru radušos jautājumu un dalīties ar savu pieredzi. Praktisko skolu tematisko saturu var uzzināt, personīgi interesējoties Scenar Baltic.


Iespējamās tēmas: Zvaigznes, Enerģija, Estētika, Sāpes, Mājas aparātu lietošana, Endokrīnā sistēma, Specializētas procedūras (1:1, Tauriņi), u.c.

Cena:

EUR 15,00

Pieteikties

3 dienu apmācību cikls, kurā padziļināti tiek apmācīta Scenar aparātu lietošana gan profesionālā līmenī, gan personīgai lietošanai mājās. Tiek apgūtas dažādas metodikas specifisku sūdzību apstrādei, skaidrota Scenar terapijas struktūras modelēšanas gaita, Scenar terapijas pamatprincipi, aparātu režīmu un parametru pielietošana, kā arī dažādas citas tēmas Scenar terapijas pamatzināšanu līmenī. Šis kurss ir piemērots tiem, kas vēlas padziļinātāk apgūt un izprast Scenar darbības efektivitāti un terapijas pielietošanu praksē priekš sevis un saviem tuviniekiem mājās, kā arī šis ir 1. apmācību cikls, kas jāapgūst topošajiem Scenar terapeitiem.

Licencēta kā pieaugušo neformālās izglītības programma.

Uzzini vairāk

Cena:

Par vienu semināru:
EUR 75,00

Par visiem semināriem kopā:
EUR 225,00

Pieteikties

3 dienu apmācību cikls, kurā padziļinātāk tiek apgūta Scenar terapijas fizikālā, filosofiskā un medicīniskā specifika. Šis apmācību cikls paredzēts topošajiem Scenar terapeitiem pēc Scenar pamatskolas 1. līmeņa iziešanas. Semināru laikā tiek apgūts darbs ar klientu, tā novērtēšana, Scenar ekspertīzes veikšana, terapijas dinamikas izvērtēšana un darbs dažādu krīžu un akūtu sūdzību gadījumos. Pēdējā seminārā tiek skaidrot arī pamati Ķīnas tradicionālajā medicīnā, un studenti tiek apmācīti veikt Nakatani funkcionālo diagnostiku.

Licencēta kā pieaugušo neformālās izglītības programma.

Uzzini vairāk

Cena:

Par vienu semināru:
EUR 75,00

Par visiem semināriem kopā:
EUR 225,00

Pieteikties

Scenar terapijas meistarklases

Scenar terapijas meistarklases tiek vadītas par dažādām tēmām, piemēram, prāta un ķermeņa līdzsvarošana, limfātiskās sistēmas apstrāde, Scenar terapija pediatrijā, Scenar veterinārijā u.c. Šādas meistarklases pieejamas gan daudzviet pasaulē, gan arī šeit Latvijā. Mūsu uzņēmuma organizētās meistarklases pasniedz gan vieslektori no ārzemēm, gan arī Scenar treneri no Latvijas. Scenar terapijas meistarklases paredzētas esošajiem Scenar terapeitiem savas kompetences un kvalifikācijas celšanai. Lai uzzinātu par meistarklašu tēmām un norisi, sekojiet līdzi semināru grafikam!

Iespējamās tēmas: Prāta un ķermeņa līdzsvarošana, Limfātiskā sistēma, Vesels un taisns mugurkauls u.c.

Semināru grafiks

PRAKTISKĀ SKOLA

Praktiskā skola – Zvaigznes 2

5. OKTOBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga
Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības esošajiem terapeitiem.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola – Pamati mājas aparātu lietošanā

13. OKTOBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga
Apraksts: Ikvienam, kas vēlas saprast, kā lietot mājas aparātus.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola – Tauriņi

28. OKTOBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga
Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības esošajiem terapeitiem.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola – Dzīve bez sāpēm mājās

1. NOVEMBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga
Apraksts: Sāpju mazināšanas tehniku apmācība mājas aparātu lietotājiem.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola – Estētika

10. NOVEMBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga

Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības esošajiem terapeitiem.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola – Endokrīnā sistēma

11. NOVEMBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga
Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības esošajiem terapeitiem.

Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola - Viens pret viens

29.NOVEMBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga

Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības ilgstoši praktizējošiem terapeitiem.
Cena: EUR 15.00

Praktiskā skola - Enerģija

2.DECEMBRIS, 2016, 17:00 - 19:00 • Ieriķu iela 15/3, Rīga

Apraksts: Pieredzes bagātināšanas apmācības esošajiem terapeitiem.
Cena: EUR 15.00

PAMATSKOLA / SEMINĀRI

Scenar pamatskola 1. līmenis 1. kurss

10. SEPTEMBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga
Apmācību valoda: Latviešu.
Cena: EUR 75.00

Scenar pamatskola 1. līmenis 2. kurss 

1. OKTOBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga
Apmācību valoda: Latviešu.
Cena: EUR 75.00

Scenar pamatskola 1. līmenis 3. kurss

22. OKTOBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga
Apmācību valoda: Latviešu.
Cena: EUR 75.00

Seminārs - "Kā dziedināt SEVI mājās"

26. NOVEMBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga

Apmācību valoda: Latviešu.

Cena: EUR 75.00   (līdz 15.novembrim cena EUR 50.00)


Scenar pamatskola 2. līmenis 1. kurss

26. NOVEMBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga

Apmācību valoda: Latviešu.
Cena: EUR 75.00

Scenar pamatskola 2. līmenis 2. kurss

11. DECEMBRIS, 2016, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga
Apmācību valoda: Latviešu.

Cena: EUR 75.00

Scenar pamatskola 2. līmenis 3. kurss

14. JANVĀRIS, 2017, 10:00 - 17:00 • Mūkusalas iela 51, Rīga

Apmācību valoda: Latviešu.
Cena: EUR 75.00

Kā kļūt par Scenar terapeitu?

Scenar terapeitu sertifikāciju Latvijā nodrošina Latvijas Scenar terapijas asociācija.

Lai saņemtu Scenar terapeita vai praktiķa sertifikātu, ir nepieciešams kārtot gan teorētisku, gan praktisku sertifikācijas eksāmenu, kā arī iziet noteiktu stundu skaitu Scenar terapijas praksē. Teorētiskā un praktiskā eksāmena sagatavošanai mūsu uzņēmums ir izstrādājis apmācību ciklus – Scenar pamatskola 1. un 2. līmenis. Pēc šo kursu apgūšanas ir iespējams pieteikties sertifikācijai.

Plašāka informācija par sertifikācijas procesu pieejama Latvijas Scenar terapijas asociācijas mājaslapā: http://www.scenarasociacija.com/