SIA „Scenar Baltic” ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3591 ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta „Dalība 1. Eiropas Scenar terapijas konferencē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

SIA '' Scenar Baltic'' ERAF

Projekta ietvaros SIA „Scenar Baltic” pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2015. gadā, laikā no 18. līdz 21. jūnijam piedalījās 1 Eiropas Scenar konferencē Vīnē, Austrija.

SIA „Scenar Baltic” regulāri piedalās dažādu valstu organizētajās Scenar terapijas konferencēs, kuras ietver sevī kvalifikācijas kursus, jaunumus terapijas metodoloģijā, informāciju par jauniem produktiem un to pielietošanu terapijā, kā arī iespēju sertificēties par Scenar terapeitu vai pasniedzēju. Šogad, pirmo reizi Scenar terapijas vēsturē, tika organizēta Eiropas Scenar terapijas konference, kuru var saukt arī par starptautisku, jo ieradās arī pārstāvji no Meksikas, Krievijas, ASV, Kanādas, Izraēlas un Gruzijas. Tajā piedalījās 137 pārstāvji no 25 valstīm. Konferences organizatori bija ЗАО "ОКБ РИТМ" (Krievija), RITMSCENAR OKB Inc. (ASV), RITM EUROPE s.r.o. (ES) un СКЭНАР-ЦЕНТР БОЛГАРИЯ. ЗАО "ОКБ РИТМ" ir vadošais uzņēmums pasaulē, kam pieder arī Scenar preču zīme un ražotne.

Konferences laikā SIA „Scenar Baltic” pārstāvji ieguva informāciju par jauniem produktiem, to pielietojumu Scenar terapijā, apmeklēja vairākas nozaru mediķu lekcijas, sertificējās par Scenar terapijas pasniedzējiem un bija privātā audiencē ar "ОКБ РИТМ" rūpnīcas direktoru Juriju Starovoitovu. Tika pārrunāti Scenar terapijas perspektīvie plāni, kuri būtiski ietekmēs preces apriti Eiropas valstīs, kā arī pārrunāta izglītības sistēma un tās akreditācija katras valsts iekšienē.