bol

Scenar "Pasakas"

Atveseļošanās process Scenar terapijā bieži tiek saukts par Pasaku, jo nereti tiek salīdzināts ar brīnumiem pasakās.

(krievu val.)

Download
0
Feed