Terapijas apraksts:

Scenar terapijas procedūra paredzēta klientiem ar dažāda spektra akūtām un/vai hroniskām sūdzībām. Terapijas gaita ir izteikti individuāla, atbilstoši katra klienta veselības stāvoklim.

Pirmajā procedūras reizē tiek novērtēts vispārējais ķermeņa stāvoklis. Terapeits ievāc nepieciešamo sūdzību anamnēzi, apskata un novērtē ķermeni. Vairumā gadījumu, atbilstoši konkrētajām vajadzībām, tiek veikta arī Nakatani funkcionālā diagnostika. Tā balstās Ķīnas tradicionālās medicīnas zināšanās un dod priekšstatu par kopējo ķermeņa funkcionālo stāvokli, enerģētiskajām novirzēm no normas, potenciālajiem veselības draudiem un nepieciešamajām korekcijām. Balstoties uz šo diagnostiku, terapeits var pilnīgāk izprast ķermeniskās norises un efektīvāk plānot terapijas procesu. Šī diagnostika pēc nepieciešamības terapijas procesa laikā var tikt atkārtota.

Jau pirmās procedūras laikā tiek uzsākta arī aktīva Scenar terapija. Ar Scenar aparātu vai atbilstošiem elektrodiem tiek veikta noteiktu ķermeņa daļu apstrāde. Jāņem vērā, ka ne vienmēr tiek apstrādāta tikai tā ķermeņa zona, kurā aktīvi izpaužas sūdzība. Procedūras var tikt veiktas klientam esot gan guļus, gan sēdus, gan stāvus pozīcijā.

Scenar terapijas laikā būtiska ir aktīva klienta līdzdalība. Maksimāli iesaistoties procesā un skaidrojot savas ķermeniskās izjūtas, iespējams efektīvāk noteikt nepieciešamās ķermeņa apstrādes zonas un gūt labākus, ātrākus uzlabojumus.

Ikvienā terapijas procesa solī Scenar terapeits atbildēs uz visiem Jūsu neskaidrajiem jautājumiem par terapijas gaitu.

Pēc nepieciešamības, procedūrā tiek iekļauts:

  • Scenar terapeita konsultācija;
  • klienta novērtējums, izmantojot Nakatani diagnostikas metodi;
  • Scenar terapija atbilstoši sūdzībai.
Pieteikties vizītei