E-veikala lietošanas noteikumi interneta vietnei www.scenar.lv

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

1.1. SIA „Scenar Baltic” (Latvija), reģistrācijas Nr. 40103444401, adrese: Riekstu iela 7, Ķipari, Siguldas pagasts, LV-2150, Latvija, turpmāk tekstā – Scenar Baltic, nodrošina tīmekļa lapā www.scenar.lv, (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa), pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Lietošanas noteikumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. Scenar Baltic patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Scenar Baltic Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies Preci Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

1.5. Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Scenar Baltic aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

2.3. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.4. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

3.1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, svars un tml.) ir notikušas izmaiņas, www.scenar.lv nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

3.2. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām.

3.3. Preču klāsts regulāri mainās un www.scenar.lv neuzņemas atbildību, ja konkrētas preces nav vai to nevar piegādāt noteiktajos termiņos

4. PREČU CENAS UN SAMAKSA

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas ar PVN un bez piegādes izmaksām.

4.2. Pēc pasūtījuma veikšanas, saņemsiet avansa rēķinu. Preces tiks izsūtītas divu darba dienu laikā no brīža, kad Scenar Baltic bankas kontā ienāks maksājums.

4.3. Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

4.4. Ja preces tiek saņemtas Scenar Baltic darbības vietā Ieriķu ielā 15, Rīga, norēķinu var veikt uz vietas ar bankas karti vai skaidru naudu. Ja preci vēlaties saņemt Pils ielā 1, Sigulda, tad norēķinu var veikt tikai ar skaidru naudu.

4.5. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, www.scenar.lv, ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja www.scenar.lv neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

4.6. Samaksa var tikt veikta ar bankas pārskaitījumu vai skaidru naudu - atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

5. PREČU PIEGĀDE

5.1.  Piegāde tiek veikta darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no 9:00-18:00. Sūtījums tiek piegādāts līdz norādītajai adresei.

5.2. Lūdzu, norādi tādu saņemšanas adresi, kurā varēsi atrasties un saņemt pasūtījumu darba dienas laikā.

5.3. Piegādes adresei jābūt iespējami detalizētai. Jānorāda visu vajadzīgo papildinformāciju, piemēram, durvju kodu, lai kurjers varētu veikt piegādi solītajā laikā. Ja adrese ir nepareiza vai neprecīza, piegādes laiks var tikt pagarināts.

5.4. Noteikti jānorāda pareizs tālruņa numurs.

5.5. Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

5.6. Visiem pasūtījumiem Latvijā virs EUR 30.00 ir bezmaksas piegāde.

5.7. Piegāde ārpus Latvijas robežām tiek veikta ar Latvijas Pasta pakalpojumiem, laika periodā no 5 līdz 14 dienām.

5.8. Latvijā piegāde tiek veikta, izmantojot Omniva pakomātus un Latvijas Pasta pakalpojumus, Piegādes laiks 3 līdz 5.dienas.

5.9. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no piegādes valsts un pasūtījuma svara.

5.10. Preces var saņemt (bez maksas) Scenar Baltic darbības vietās, iepriekš par to saskaņojot laiku ar administrāciju pa telefonu 371 27060705 vai rakstot uz e-pastu: info@scenar-baltic.lv Adreses: Ieriķu iela 15, Rīga un Pils iela 1, Sigulda.

6. PREČU ATGRIEŠANA

6.1. Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi, saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

6.2. Preces nevar atgriezt, ja tā lietota vai sabojāta.

6.3. Ja saņemta bojāta prece, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz info@scenar-baltic.lv vai zvanot pa tālruni: 371 27060705

7. NEPĀRVARAMĀ VARA

7.1. Scenar Baltic nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai
klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst.