Medicīniski ārstnieciskā sega un medicīniski ārstnieciskais apģērbs, to ietekme uz veģetatīvo stāvokli

Medicīniski ārstnieciskā sega un medicīniski ārstnieciskais apģērbs, to ietekme uz veģetatīvo stāvokli

A.V. Tarakanov, A.A. Tarakanov
Rostovas valsts Medicīnas Universitāte, Krievija
Tulkojums: U. Avota

OLM Medicīniski ārstnieciskā sega ir plaši pielietota terapijā un dažādu saslimšanu profilaksē. Tā ir izstrādāta kā sega, kurai ir pārklājuma kārtas, kas nodrošina terapeitisko efektu. Īpašs iekšējais slānis segā akumulē pacienta paša starojumu, transformē un atstaro to, tādējādi ietekmējot bioloģiski aktīvos punktus. Medicīniski ārstnieciskā sega atšķiras no citiem pazīstamiem analogiem (“orgonu akumulators” – Reihs un Kolokoltsevs) ar savu darbības principu: tā atstaro ķermeņa paša elektromagnētisko starojumu infrasarkanā un īpaši augstu frekvenču diapazonā, radot lokālu “eko-vidi” starp pacienta ķermeni un medicīniski ārstniecisko segu vai medicīniski ārstniecisko apģērbu. Sega pilnībā izolē cilvēka ķermeni (vai ķermeņa daļas) no ārējā elektromagnētiskā un elektrostatiskā lauka, ietekmējot pacienta ķermeni ar tā paša atstaroto elektromagnētisko starojumu infrasarkanā un īpaši augstā frekvenču diapazonā.

OLM Medicīniski ārstnieciskā sega var tikt izmantota kā pamata terapija ārstēšanas procesā un profilaksē. To var izmantot pie kardiovaskulārām, elpošanas sistēmas, gremošanas sistēmas, lokomotorām un metaboliskām saslimšanām, kā arī citām sūdzībām.

Pētījuma mērķis.

Pierādīt, ka, lietojot Medicīniski ārstniecisko cepuri, veseliem cilvēkiem mainās sirds ritma veģetatīvā regulācija.

Materiāli un metodes.

Pacientu autonomais stāvoklis tika analizēts, izmantojot sirds ritma mainīgumu. Pamatā tika analizēta sinusa sirdsdarbība kā indikators ķermeņa adaptīvi-kompensatorajiem mehānismiem.

Galvenie skrīninga indeksi, kas tika izmantoti pētniecībā: vidējā sirdsdarbība, Mo (režīms) – biežākā kardiointervāla vērtība (šķidrumu kanālu regulācija un sistēmas funkcionalitātes līmenis), AMo (režīmu amplitūda) - RR-intervālu vērtības, kas % vienādas ar Mo (ANS simpātiskā aktivitāte), dX (pulsācijas amplitūda) - starpība starp maksimālo un minimālo RR-intervālu vērtībām (ANS parasimpatiskā aktivitāte), kā arī Spriedzes Indekss - būtisks rādītājs, analizējot organisma kompensatoro mehānismu aktivitāti. Parametri tika noteikti, izmantojot ANKAR-131 Cardioanalyzer.

Pētījuma metodoloģija.

Grupa 1 (n=16) – Medicīniski ārstnieciskā cepure, 30 min terapeitiskā sesija. Grupa 2 (n=10) – Placebo cepure, 30 min terapeitiskā sesija. Grupa 3 (n=16) – cepure (veidota no auduma), 30 min terapeitiskā sesija. Grupa 4 (n=10) – kontroles grupa. Visās grupās RR-intervāls tika noteikts pirms terapijas sesijas, uzreiz pēc tās un 30 min pēc terapijas sesijas. Kontrolgrupā RR-intervāli tika pierakstīti noteiktos laika periodos.

Rezultāti.

1. un 2. grupas pacienti (Medicīniski ārstnieciskā cepure un Placebo cepure) uzrādīja nenozīmīgu sirds ritma samazinājumu. Tikmēr 3. un 4. grupas pacienti (auduma cepure un kontroles grupa) neuzrādīja gandrīz nekādas izmaiņas.

Kad mēs analizējām Medicīniski ārstnieciskās cepures ietekmi uz režīmu amplitūdu (AMo), mēs atklājām, ka 1. un 2. grupas pacienti uzrāda ievērojamu šī indeksa samazinājumu (attiecīgi 13% un 12%). Tas liecina par simpātiskās aktivitātes samazinājumu pār sirds ritma kontroli. 3. un 4. grupas pacienti šādas izmaiņas neuzrādīja. Tai pat laikā pacienti no 1. un 2. grupas uzrādīja tādas pašas izmaiņas Režīma (Mo) indeksā (ievērojams indeksa samazinājums 3,7% un 4,9%). Tas liecina par izmaiņām šķidrumu kanālu regulācijā. Pacienti no 3. un 4. grupas šādas izmaiņas neuzrādīja.

Tās ir abu pirmo grupu līdzības. 1. grupas pacientiem pulsācijas amplitūda (dX) paaugstinājās no 0,24 sec uz 0,32 sec. Šis indekss izteikti tiecās palielināties. Otrajā grupā dX palielinājās vienīgi pēc terapijas sesijas un 30 minūtes vēlāk būtiski nokritās. Tas norāda uz nestabilu parasimpātiskās aktivitātes kontroli pār sirds ritmu, izmantojot placebo cepuri. Pacienti no 3. un 4. grupas neuzrādīja praktiski nekādas izmaiņas. Spriedzes indekss (TI) tika aprēķināts par pamatu ņemot iegūtos mērījumus. Šis indekss norāda uz ķermeņa kompensatoro mehānismu kontroli pār sirds ritmu. Tas skaidri uzrādīja, ka 3. un 4. grupas pacienti (auduma cepure un kontroles grupa) neuzrāda būtiskas dinamiskas izmaiņas laikā. Medicīniski ārstnieciskā cepure nodrošina pakāpenisku un būtisku TI samazinājumu no 151 uz 96,5 vienībām. Placebo cepure radīja vienīgi sākotnēju TI samazinājumu, bez tālāka samazinājuma.

Mēs arī veicām pilota pētījumu, lietojot Medicīniski ārstniecisko cepuri terapijai 11 pacientiem ar bezmiegu. Viņi tika ārstēti 3 nedēļas, 30 min katru dienu pirms iemigšanas. Miega rādītāji tika vērtēti pēc subjektīvas skalas. Pirms terapijas pacientu testēšana deva vidēji 18 punktus, kas liecina par terapijas nepieciešamību. Pēc terapijas testēšanā punktu skaits bija 24,4, kas jau pielīdzināms normai. Miegs uzlabojās visās kategorijās: iemigšana, miega stāvoklis, pēc miega stāvokļa parametri. Vienīgie parametri, kas neuzrādīja nekādas izmaiņas – sapņu daudzums, tie kļuva vienīgi vairāk emocionāli un pozitīvi.

Atklājumi:

  1. 30 minūšu terapijas sesija ar Medicīniski ārstniecisko cepuri rada iedarbību uz sirds ritma autonomo regulāciju.

  2. 2. Pēc katras terapijas sesijas ar Medicīniski ārstniecisko cepuri parasimpātiskā ietekme uz cilvēka sirds ritmu būtiski palielinās (pulsācijas amplitūda palielinās no 0,24 uz 0,32 sekundēm, spriedzes indekss samazinās par 36%).

  3. 3. Bezmiega pacientu ārstēšana ar Medicīniski ārstniecisko segu, 3 nedēļas katru dienu pa 30 minūtēm pirms iemigšanas, uzlabo viņu miega kvalitāti.

0
Feed