SIA „Scenar Baltic” 2017.gadā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/118  ar V/A „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta „Dalība Starptautiskā konferencē Scenar pret sāpēm” īstenošanu un 2015.gadā Nr. L-ĀTA-15-3591 par projekta „Dalība 1. Eiropas Scenar terapijas konferencē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Dalība ERAF

Projekta līgums Nr.SKV-L-2017/118


Starptautiskā konference „SCENAR pret sāpēm” Vācijā – tas jau šogad bija otrais pasākums konferenču sērijā, kas veltīts efektīvām tehnikām darbam ar dažādas izcelsmes sāpju sindromiem. SIA „Scenar Baltic” pārstāvji 2016. gadā, laikā no 17. līdz 20. jūnijam piedalījās Starptautiskajā konferencē Berlīnē, Vācija, "Scenar pret sāpēm".

Plaša lekciju programma, trīs dienu praktisko nodarbību semināri, apaļie galdi, pieredzes apmaiņa  - iedvesmas avots doties uz šādiem izglītojošiem pasākumiem arī nākošajos gados. 

Pirmo reizi uzstājās pasniedzējs Dr.med. Jorg Prinz, naturopāts, medicīnisko zinātņu doktors un plaši pazīstams SCENAR terapeits no Jaunzēlandes, kas demonstrēja ēterisko eļļu un Scenar terapijas apvienojumu vienā procedūrā. 

Šajā gadā tika nodrošināta plašāka konferences praktiskā daļa, tādējādi dodot dalībniekiem iespēju iegūt vairāk iemaņu, kuras viņi varēs izmantot savā profesionālajā darbībā, un sevis vai savas ģimenes ārstniecībā.

SIA '' Scenar Baltic'' ERAF

Projekta ietvaros SIA „Scenar Baltic” pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes 2015. gadā, laikā no 18. līdz 21. jūnijam piedalījās 1 Eiropas Scenar konferencē Vīnē, Austrija.

SIA „Scenar Baltic” regulāri piedalās dažādu valstu organizētajās Scenar terapijas konferencēs, kuras ietver sevī kvalifikācijas kursus, jaunumus terapijas metodoloģijā, informāciju par jauniem produktiem un to pielietošanu terapijā, kā arī iespēju sertificēties par Scenar terapeitu vai pasniedzēju. Šogad, pirmo reizi Scenar terapijas vēsturē, tika organizēta Eiropas Scenar terapijas konference, kuru var saukt arī par starptautisku, jo ieradās arī pārstāvji no Meksikas, Krievijas, ASV, Kanādas, Izraēlas un Gruzijas. Tajā piedalījās 137 pārstāvji no 25 valstīm. Konferences organizatori bija ЗАО "ОКБ РИТМ" (Krievija), RITMSCENAR OKB Inc. (ASV), RITM EUROPE s.r.o. (ES) un СКЭНАР-ЦЕНТР БОЛГАРИЯ. ЗАО "ОКБ РИТМ" ir vadošais uzņēmums pasaulē, kam pieder arī Scenar preču zīme un ražotne.

Konferences laikā SIA „Scenar Baltic” pārstāvji ieguva informāciju par jauniem produktiem, to pielietojumu Scenar terapijā, apmeklēja vairākas nozaru mediķu lekcijas, sertificējās par Scenar terapijas pasniedzējiem un bija privātā audiencē ar "ОКБ РИТМ" rūpnīcas direktoru Juriju Starovoitovu. Tika pārrunāti Scenar terapijas perspektīvie plāni, kuri būtiski ietekmēs preces apriti Eiropas valstīs, kā arī pārrunāta izglītības sistēma un tās akreditācija katras valsts iekšienē.